Kaldıraç

(Leverage) Şirketlerde borçlanmadan ya­rarlanılmış olması ve sabit maliyetlerin bulunması sayesinde iş hacmi büyüdüğün­de kârlılık da artar. Ancak kârlılıktaki artış oranı, iş hacmindeki artış oranından daha yüksektir. Sabit maliyetlerin sağladığı artış sürecine faaliyet kaldıracı, borçlanmadan kaynaklanan artışa ise finansal kaldıraç denir. Her iki kaldıracın birlikte etkisi ise bileşik kaldıraç olarak tanımlanır.