Kaldıraç Oranı

(Leverage ratio) Borcun özsermayeye veya toplam sermayeye oranıdır. Kaldı­raç oranları, işletmenin kaynak yapısı­nı gösterir ve işletmenin varlıklarının hangi kaynaklarla ne oranda finanse edildiğinin görülmesini sağlar.