Kalite Çemberleri

(Quality circles) İşyerinde kalite ile ilgili sorunları görüşmek, tartışmak ve çözüm bulmak için bir araya gelen gönüllüler topluluğudur. Kalite çemberleri haftada bir toplanır. Toplantılarda olası sorunlar belirlenir ve analiz edilir. Analizlerden ve tartışmalardan bir sonuç çıktığı takdirde öneriler yönetime bir rapor biçiminde sunulur. Kalite çemberleri yaklaşımı “problemi kaynağında çözme” ilkesine dayanır. Problemi bizzat gözlemleyen­lerin çözüm yollarına ait de belirli öne­riler geliştirebileceği düşüncesi şirket­leri kalite çemberlerinin kurulmasına yönlendirmiştir. Kalite çemberlerindeki tartışmaların amacı bir ortak akıl oluş­turmaktır. Çözüm yolları birlikte tartışıl­dığı ve bir görüş birliğine ulaşıldığı için çözüm yolunun uygulanmasında çıkan sorunlar asgari düzeye iner.