Kalite Kontrolü

(Quality control) İşletme yönetimi­nin temel görevlerinden biri olan kalite kontrolü pazar araştırmasından ürün dizaynına, üretim aşamasından sürüme kadar tüm işletme faaliyetlerini ilgilen­dirir. Kalite kontrolü kavramının içerdiği işlevlerden en önemlisi üretilen malların istenilen nitelikleri taşıyıp taşımadığının saptanması için yapılan incelemedir. Ka­lite kontrolü, tüketici gereksinimlerini en ekonomik düzeyde karşılamayı amaç­layan, mühendislik ve üretim özellikle­rinden oluşan bir sistem olarak tanımla­nabilir. Kalite kontrolünde üç ana aşama söz konusudur. İlk kontrol, ürünün tasa­rım aşamasında pazar ve teknoloji im­kânları dikkate alınarak yapılır. İkinci kontrol raundunda tedarikçilerden gelen hammadde ve parçaların kalitesi kontrol edilir. Son aşamada bitmiş ürünün kalite­si büyüteç altındadır. Kalite kontrolünde üretim ve endüstri mühendisliği ile mal­zeme teknolojisi bilgilerinden ve ölçme tekniklerinden yararlanılır.