Kapsam

(Coverage) Bir perakendecinin hedef pazarında bulunan ve belirli bir medya kanalında verilen reklâmın ulaşabile­ceği potansiyel müşterilerin teorik sa­yısını ifade eden bir kavramdır.