Karekod

(Two dimension barcode) Karekod, kare veya dikdörtgen biçimlerde basılabilen iki boyutlu barkoda Türkiye’de verilen addır. Tek boyutlu barkodlardan farklı olarak karekodlar her iki yönde de veri depolaya­bilir ve daha fazla veri saklayabilir.

En bilinen ve yaygın olarak kullanı­lan kare barkod türleri QR Kod, Data Matrix kod ve Aztek Kod’dur. Karekod kelimesi ilk defa Beşeri Tıbbi Ürün­ler Barkod Uygulama Kılavuzunda yer almıştır. Türkiye’de ilk defa ilaç ambalajlarında karekod uygulanmasına karar verilmiştir. Karekod uygulaması ile ilaç sahteciliği büyük ölçüde engel­lenmiştir. Data Matrix türü barkod si­yah ve beyaz hücrelerden oluşur. Data Matrix’in okuma hata oranı, taranan her 10 milyon karakterde 1’den azdır. QR (Quick Response) kodu Japonya’da Denso Wave tarafından geliştirilmiştir. Uygun yazılıma sahip bir cep telefo­nu kolaylıkla QR kodu okuyabilir, ilgili ürün veya servis sayfasını açabilir. Az-tek Kod’lar görünüş olarak Data Matrix kod ile QR Kod karışımıdır.