Kariyer Yönetimi

(Career management) Çalışanlar ken­di eğitim, yetenek ve beceri düzeyleri ile güçlü ve zayıf yönlerini dikkate ala­rak kendi kariyerlerine yön verdikleri takdirde daha başarılı olurlar. Bunun için çalışan kısa, orta ve uzun vade için kariyer yönetimi ve planlaması yapmak zorundadır. Bu planlamanın amaçları arasında da yeni gelişen teknolojileri öğrenmek ve bu konuda yetkinleşmek de bulunmalıdır. 1978 yılında ABD’de Mary Valentich tarafından geliştirilen “kariyer yönetimi” kavramı hem kişinin kendi alacağı önlemlere, hem de çalışı­lan şirketin katkısı konularına açıklık getirmiştir. Çalışılan şirket iş başında veya işyeri dışında yeni eğitim imkân­ları, iş rotasyonu ve yurt dışında görev­lendirme gibi önlemlerle kişinin kariyer planlamasını destekleyebilir. Bu destek­ler çalışanın işyerine bağlılığını artırır. Kariyer planlamasının olumlu sonuçları da şirkete yarar sağlayabilir.