Kasa

(Cash) İşletmenin kasasında bulunan ulusal para ve yabancı para mevcudu­nun muhasebe diliyle ifade edilmesidir.