Kategori Katili

(Category killer) Bir kategorideki ürün çeşitlerinin tümünü bir arada satan ve böylece müşteri açısından elektronik eşya, büro malzemeleri, kırtasiye gibi belirli bir kategoriye hâkim olan ucuz fiyatlı perakendecidir. Örneğin bir semtte ucuz fiyatla mal satan nalburiye hipermarketi veya süpermarketi açıldı­ğında aynı yerde küçük ve bağımsız nal­bur işyerleri rekabette zorlanmaktadır.