1700'den Bugüne Ekonomi Kronolojisi

Özel Sektörün Sanayi Yatırımları

Devlet fabrikalarının bazılarının zarar etmesinden sonra özel sektör öncülü­ğünde sanayileşme görüşleri giderek güçlendi. 1871 yılında sadrazamlık gö­revinde bulunurken hayatını kaybeden Ali Paşa dönemin padişahına hitaben yazdığı v