1700'den Bugüne Ekonomi Kronolojisi

Dışa Açılma Dönemi

İthal ikamesi stratejisi, 70’li yılların sonuna doğru tıkandı. Korumacılık politikası yerli sanayinin gelişmesini sağladı ama üretilen ürünler kalite ve fiyat açısından dünya standartlarının uzağındaydı. Bu nedenle ancak tarım ürünl

Durgunluk ve Kriz Yılları

Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı’ndan sonra yeni bir büyüme ve sanayi­leşme programı hazırlanamayınca, bü­yüme hızları düşmeye başladı. Büyüme hızları 2007’de yüzde 4.7 ve 2008’de yüzde 0.7 oldu. Küresel krizin etkisiyle 2009’da ekono