1700'den Bugüne Ekonomi Kronolojisi

Genetik ve Tıp

1953: Francis Crick ve James Watson, DNA molekülünün ikili spiral yapısını keşfetti.

  • Siyam ikizlerini ayırmak için ilk başa­rılı ameliyat yapıldı.
  • Çocuk felci virüsü bulundu.