1700'den Bugüne Ekonomi Kronolojisi

III. Selim ve II. Mahmut Dönemindeki Sanayi Yatırımları

Kuruluş tarihleri belli olmasa da III. Selim’in padişahlık döneminde Beykoz’da bir cam ve porselen fabrikası ile Levent Çiftliği’nde bir tüfek fabrikasının ku­rulduğu biliniyor. Bu dönemde Osmanlı Devleti’nin yöneticileri Avrupa’da