1700'den Bugüne Ekonomi Kronolojisi

İnternet ve Telekom

1980: Tim Bernars-Lee’nin yazdığı “Enqu­ire Within” programı World Wide Web’in ilk aşamasıydı.

  • Telnet’in kurulması internet iletişi­minde yeni bir aşama oluşturdu.
  • Associated Press, elektron