1700'den Bugüne Ekonomi Kronolojisi

Nanoteknoloji

Nanoteknolojinin tarihçesi, kullanım alanları ve nanoteknolojik gelişmeler kronolojisi. Nano birimler.

1931: Max Krott ve Ernest Ruska ilk elektron mikroskobunu icat etti. Ruska 1986’da Nobel ödülü aldı.

1947: William Shackley ve ekibi, tran­sistoru icat ederek mikroelektronik dö­nemini başla