1700'den Bugüne Ekonomi Kronolojisi

Planlamanın Başlangıcı

60’lı yıllarda yalnız Türkiye’de değil tüm dünya ülkelerinde karma ekonomi ve planlama öncelik kazandı. Sanayileşme­de ise “ithal ikamesi stratejisi” benim­sendi. Girişimcilere sağlanan kolaylıklar sayesinde yeni fabrikalar kuruldu.