1700'den Bugüne Ekonomi Kronolojisi

Savaş Yılları ve Sonrası

1 Eylül 1939 tarihinde başlayan İkinci Dünya Savaşı, Türkiye ekonomisindeki büyüme ivmesinin sonunu getirdi. 1938 ile 1945 arasında milli gelir yüzde 23 oranında daraldı. Tırmanan enflasyon, işçilerin ve memurların satın alma güç­le

Sanayideki Hızlı Büyüme ve 1977-1980 Krizi

1970’de uygulanmasına başlanan is­tikrar paketi 12 Mart 1971 Muhtırası sonrasında rafa kaldırıldı. Bu dönemde altyapı yatırımları sürdürülürken sana­yinin tüm dallarında gelişme yaşandı. Bu gelişmenin temelinde, düşük kur ile düşük