1700'den Bugüne Ekonomi Kronolojisi

Tanzimat Dönemi'ndeki Sanayileşme Hamlesi

Dönemin devlet adamları Avrupa’daki Sanayi Devrimi’nden sonra İmparator­luk topraklarında da yeni fabrikaların kurulması gerektiğini kavramışlardı. O dönemde fabrikaların kurulması için gereken sermaye birikimi yoktu. Ban­kacılık si