1700'den Bugüne Ekonomi Kronolojisi

Nanoteknoloji

Nanoteknolojinin tarihçesi, kullanım alanları ve nanoteknolojik gelişmeler kronolojisi. Nano birimler.

1931: Max Krott ve Ernest Ruska ilk elektron mikroskobunu icat etti. Ruska 1986’da Nobel ödülü aldı.

1947: William Shackley ve ekibi, tran­sistoru icat ederek mikroelektronik dö­nemini başla

Çevrenin Korunması

1962: Rachel Carson, Silent Spring (Sessiz Bahar) adlı kitabında bazı bö­cek öldürücü tarım ilaçlarının kullanım düzeylerinin, insan ve hayvan sağlığını tehdit eden boyutlara ulaştığını açıkladı.

Yapay Zeka ve Robotik

M.S. 260: Tyros’lu Porfiri mantık bi­liminin ve bilgi edinmenin ilkelerini açıklayan İsagoci adlı kitabı yazdı. 17. yüzyıla kadar Osmanlı döneminin med­reselerinde İsagoci mantığı okutuldu.

1206:

1700'lerde Ekonomi

1702- Batı’ya açılmanın başlangıcı: Sadrazam Rami Mehmet Paşa’nın kısa görev süresi içinde ekonominin çağ­daşlaşması konusunda adımlar atıldı. İstanbul’da Rami semtine adını veren Mehmet Paşa, çuha ve ipekli sanayis