Demografi Terimleri

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS)

2006 yılında getirilen bu sistem ile yer­leşim yerleri nüfus bilgilerinin güncel olarak tutulması ve nüfus hareketleri­nin düzenli olarak izlenebilmesi amaç­landı ve mevcut idari kayıtların adrese dayalı olarak geliştirilmesi hedefl

Aile

(Family) Doğum, evlilik ve evlat edin­me yolu ile aralarında akrabalık ilişki­leri bulunan iki veya daha fazla kişinin oluşturduğu nüfus birimidir. Ailelerde çocuklar, akrabalar ve evli çiftler ile çocukları bir arada yaşayabilir. A

Aile Planlaması

(Family planning) Ailelerin doğum kontrol yöntemlerini kullanarak iste­dikleri zaman ve istedikleri sayıda ço­cuk sahibi olmalarıdır.

Anne Ölüm Oranı

(Maternal mortality rate) Belirli bir dönemde, genellikle gebelik, doğum ve doğum sonrası komplikasyonlar ne­deniyle meydana gelen ölüm sayısının her 100 bin canlı doğuma oranıdır. Do­ğumdan sonraki 42 gün içinde, doğum­la ilgisi ol