Demografi Terimleri

Bağımlılık Oranı

(Dependency ratio) Tam adı toplam yaş bağımlılık oranı olan bu terim “0-14” ve “65 ve daha yukarı” yaş gruplarındaki kişi sayısının, “15-64” yaş grubundaki kişi sayısına oranını gösterir. Genç ba­ğımlılık oranı, “0-14” yaş grubundak

Bebek Ölüm Oram

(Infant mortality rate) Doğumdan sonraki ilk 12 ayda ölen bebek sayısı­nın, aynı dönemdeki canlı doğumlara bölünmesi ile bulunur. Bu oran bir ül­kenin geleceği olan çocukların yaşatıl­ması için bireylerin, ailelerin ve devle­tin ald

Bebek Patlaması

(Baby boom) Gelişmiş ülkelerde 1945­1965 arasında doğurganlık ciddi ölçüde arttı ve bu eğilim bir süre devam etti. Bu “patlama” sırasında doğan kuşaktakiler yetişkinlik çağına geldikten sonra daha az sayıda çocuk yaptı. Benzer bir d

Beyin Göçü

(Brain dram) Bir ülkede eğitimli ve meslek sahibi nüfusun dikkate değer bir bölümünün daha iyi iş koşullarına ulaşmak için dış ülkelere göç etmesi­dir. Bu nüfus kesiminin ülkesine kalıcı olarak dönmesi ise tersine beyin göçü olarak

Büyükşehir

İl nüfusu 750 bini aşan iller büyükşehir statüsünü kazanmaktadır. 2012 yılında 13 ilin daha büyükşehir statüsü kazan­ması ile büyükşehir sayısı 2018’de 30’a çıktı. Büyükşehirlerde il ve ilçelere bağ­lı köyler mahalle oldu. Böylece 1