Demografi Terimleri

Geniş Aile

(Joint family, extended family) Birden fazla çekirdek aile veya en az bir çekir­dek aile ile çekirdek aile üyesi olma­yan en az bir kişiden oluşan ailelerdir. Geniş ailelere daha çok kırsal kesimde rastlanır. Türkiye’deki geniş aile

Göç

(Migration) Kişilerin yerleşmek veya uzun süre kalmak amacıyla bir yerden başka bir yere gitmeleri hareketine ve­rilen addır. Bu hareket ülke içinde olur­sa iç göç, ülkeler arasında olursa dış göç veya uluslararası göç olarak adland

Göçmenler

Bir ülkeden diğerine göç eden göçmen­ler her dönemde görülmüştür. Ancak göçmenlerin göç nedenleri aşağıda gö­rüldüğü gibi farklıdır: 

Düzensiz göçmenler: Maddi imkân­sızlık ya da suç kaydı olması sebebiyle v