Demografi Terimleri

Hanehalkı

(Household) Aralarında akrabalık bağı bulunsun ya da bulunmasın aynı adres­te yaşayan bir veya birden fazla kişiden oluşan topluluktur. Türkiye’de 2000­ - 2020 döneminde hanehalkı sayısındaki artış oranı nüfus artış oranından daha y

Hayat Güzergâhı

Sosyolog İlhan Tekeli, 21. yüzyılda iç göç olayının yeni biçimler aldığını şöyle an­latmaktadır: “İnsanları bir yere bağlı ola­rak düşünmek yerine, yaşamları boyunca yeryüzünde belirli güzergâhlar üzerinde hareket ediyorlar diye düş

Hayati İstatistikler

(Vital statistics) Doğum, ölüm, evlen­me ve boşanma gibi demografik olay­larla ilgili istatistikler “hayati istatis­tikler” olarak tanımlanır.

Hayat Tablosu

(Life table) Doğumları aynı zamana rast­layan bir kuşağın üyelerinin yaşlanma sürecinde doğum kuşağını ölüm yoluyla nasıl “terk ettiğini”, doğum kuşağının nihai olarak nasıl ortadan kalktığını, bu süreçte ortalama yaşam süresinin ne