Demografi Terimleri

İç Göç

(Internal migration) İç göçün dokuz farklı türü vardır. Köyden il ve ilçe mer­kezine veya diğer bir köye göçün amacı daha iyi iş ve geçim imkânlarına ulaş­maktır. İl merkezinden diğer bir il ve ilçe merkezine, ilçe merkezinden diğer

İller Arası İç Göç

Son bir yıl içinde, ülke sınırları içinde belirli alanlardaki (bölge, il, ilçe, vb.) daimi ikametgâh adresi değişiklikleri iç göç olarak tanımlanmıştır. İller arası göçle ilgili başlıca göstergeler şunlardır:

Aldı

İtme ve Çekme Hipotezi

(Push and pull hypothesis) Türkiye’de kentleşme sürecinde aileleri göçe zor­layan nedenlerin ağır bastığı durumlar, topraksızlık, geçim sıkıntısı, ek gelir ihtiyacı, iş kapılarının azlığı ve sağlık durumudur. Bunlara “itme faktörler