Demografi Terimleri

MERNİS (Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi)

5 Mayıs 1972 tarih ve 1587 sayılı Nüfus Kanunu ile MERNİS projesi fikri doğdu ve 1976 yılında Devlet Planlama Teşki­latı (DPT) tarafından projelendirildi. Dünya Bankası’nın 1997’deki desteği ile MERNİS projesinde merkezde ve 923 ilç

Mübadele

Lozan Barış Anlaşması sonrasında Tür­kiye’nin çeşitli bölgelerinde yaşayan 1,5 milyona yakın Anadolu Rumu, Yu­nanistan’da yaşayan 379 bin 913 Türk ile mübadele edildi. 1923’ten sonraki 15 yıl içinde Balkanlar’dan ve diğer böl­gelerd