Demografi Terimleri

Nüfus Artış Hızı

(Population growth rate) Bir yılın so­nundaki nüfusun yılın başındaki nüfu­sa bölünmesi ile bulunur. Artışı etki­leyen unsurlar doğumlar ile ölümlerin farkı ve net göçtür.

Nüfus Momentumu

(Population momentum) Doğurganlık yenilenme düzeyine ulaştıktan sonra nüfusun bir süre daha nüfusun iç di­namiklerinin etkisi ile artmaya devam etme eğilimidir. Geçmişteki yüksek doğurganlık seviyesinin etki

Nüfus Piramidi

(Population pyramid) Nüfusun beşerli yaş gruplarına ve cinsiyete göre dağı­lımını gösteren grafiktir. Grafikte yaş grupları alttan başlayarak küçük yaş­lardan ileri yaşlara doğru sıralanır. Sol tarafta kadınların, sağ tarafta erkekl

Nüfus Politikası

(Population policy) Cumhuriyet’in ilk yıllarında nüfus artışı teşvik edildi. Cum­huriyetin kurulmasından önce savaşlar nedeniyle ortaya çıkan nüfus azalmasını telafi etmek için önlemler alındı. 1927­-40 döneminde yıllık nüfus artış

Nüfus Projeksiyonları

(Population projections) Devleti, kurumları ve şirketleri yönetenler strateji belirlerken ve planlama yaparken orta ve uzun vadedeki nüfus hakkında bir fikir sahibi olmak isterler. Kişiler için örneğin beş yıl uzun bir dönem kabul e

Nüfus Sayımı

(Population census) Bir yerdeki nüfu­sun belli bir zaman diliminde sayılması işidir. Sayımlar nüfusun niceliğini ve niteliğini ve özelliklerini tanımayı sağ­lar. Nüfus sayımları demografinin temel veri kaynağıdır. Bir ülkedeki nüfus

Nüfustaki Değişim

(Population change) İki temel demogra­fik süreç olan yıllık doğum ve ölüm sayı­ları arasındaki fark doğal nüfus değişimi­ni verir. Doğumlar fazla olduğunda doğal nüfus artışı vardır. Bu iki temel dinamiğe ek olarak göç de nüfusu etk

Nüfus Yoğunluğu

(Population density) Bir ülkede veya bölgede bir kilometrekareye düşen nüfustur. Ülkenin veya bölgenin nüfu­su, yüzölçümüne bölünerek bulunur. 2018 yılı sonunda Türkiye’nin nüfus yoğunluğu kilometrekare başına 106 kişi olmuştur. Nüf