Demografi Terimleri

Yaş

(Age) Kişinin bitirmiş (tamamlamış) olduğu yaştır. 2013’ten önceki yıllarda yaş hesabı yapılırken 1 yıl 365 gün ola­rak alınırdı. 2013’ten itibaren “artık yıl­lar” da hesaba katılmaya başlandı.

Yaş Grupları

(Age groups) Nüfusun yaş gruplarına göre sınıflandırılmasıdır. En yaygın 5’erli yaş (0-4, 5-9, 10-14, ... , 90+) grup­larıdır. 10’arlı yaş grupları veya özel ta­nımlı yaş grupları da düzenlenebilir. Düzenleme, Uluslararası Standart