Ekonomi Terimleri

Şartname

(Specification) Satın alma, kiralama ve benzeri işleri gerçekleştirmek isteyen tüzel kişilerin düzenlediği resmi belge­dir. Bu belgede işi yapan ile yaptıranın taahhüt ettikleri koşullar yer alır.

Şeffaflık

(Transparency) Piyasanın durumu veya herhangi bir ekonomik olay, olgu, gelişme veya düzenleme hakkında herkesin tam bilgi sahibi olması du­rumudur. Şeffaflığın sağlanması için kamunun aydınlatılması çalışmalarına öncelik vermek gere

Şehir Ekonomisi

(Urban economics) 21. yüzyıla girilir­ken dünya şehirlerinde yaşayanların toplam dünya nüfusuna oranı yüzde 50’yi geçti. 2015’te dünya üzerindeki 380 şehir, dünyadaki toplam gelirin ya­rısının kaynaklandığı yer oldu. Bu geliş­meler

Şekerbank

Şekerbank 12 Ekim 1953 tarihinde her türlü bankacılık faaliyetleri yapmak üzere Pancar Kooperatifleri Bankası adıyla Eskişehir’de kurulmuştur. Kuru­luş ve ilk faaliyet yıllarında çok sayıda pancar üreticisi, kooperatifleri aracılığı

Şerefiye

(Betterment tax) Bir bölgeye sağlanan altyapı ve belediye hizmetleri sayesin­de değeri artan taşınmaz malların sahi­bi kişilerin hizmet sağlayanlara yaptık­ları vergi benzeri ödemedir.

Şufa Hakkı

(Pre-emptive right) Hisseli mülklerin satışında, hisse sahibi olan kişilere ön­celikle tanınan satın alma hakkıdır.