Ekonomi Terimleri

Rödövans

(Licence fee, royalties) Bir patent, li­sans hakkı ve marka sahibinin bunu devrettiği firmalardan aldığı maddi karşılıktır. Rödövans günümüzde en çok maden işletmelerinde söz konusu olmaktadır.

Rücu Hakkı

(Right of recourse) Özellikle mütesel­sil borç ilişkilerinde, başkalarını da ilgilendiren bir borcu ödeyen kişinin, diğer kişilerin hesabına düşen kısmın kendisine geri ödenmesini isteme hakkıdır.

Rüçhan Hakkı

(Preemptive right, rights offering) His­se senedi sahiplerine, yeni çıkarılan his­se senetlerini mevcut paylarına orantılı olarak satın almak için tanınan haktır. Özel hukuk, kamu hukuku ve icra-iflas hukukuna göre bir alacağın önce

Rüsumusitte İdaresi

Tütün, tuz, pul, alkollü içkiler, balık avı vergisi ve ipek vergisi olmak üzere altı adet vergiden oluşan vergileri yönetme yetkisiyle 1879 yılında kurulan ve 1881 yılında Muharrem Kararnamesi ile Dü­yun-ı Umumiye İdaresi’ne dönüştü

Rybzcynski Teoremi

(Rybzcynski theorem) Bu teoremde iki üretim faktörünün olduğu bir ekonomi­de, teknoloji değişmezken faktörlerden birinin arzındaki beklenmedik bir ar­tışın sonuçları incelenmiştir. Bu artış, o faktörü yoğun olarak kullanan malın üre