Geleceğin Teknolojisi ve Ekonomisi

Çerez

(Cookie) Ziyaret edilen internet siteleri tarafından bilgisayara geçici bir süreli­ğine yüklenen bir takım verilerin sak­landığı dosyalardır.

Çevik Yazılım Geliştirme

(Agile Software Development) Mevcut yazılım geliştirme süreçlerine tepki olarak doğmuş bir yöntemdir. Bu yön­temde iyi tasarıma, değişen ortama sürekli olarak uyum sağlama yetene­ğine, müşteri ile sürekli ilişki içinde bulunulmasına

Çok-Duvarlı Karbon Nanotüpler(ÇDKN)

(Multi-walled carbon nanotube) İç içe geçmiş birkaç eşmerkezli karbon tüp­ten oluşan karbon nanotüpleri bilgi­sayar çiplerini üretmek için kullanma projesinin ileri elektronik sektörünü Moore Kanunu’ndan da öteye taşıyaca­ğı tahmin