Geleceğin Teknolojisi ve Ekonomisi

Örüntü

(Pattern) Yapay zekâda bu kelime “ge­nel tanım içinde bir varlığı tanımak için kullanılan özellikleri ve bu özel­likler arasındaki ilişkiler kümesi”ni ta­nımlamaktadır. Bu özellikler, geomet­rik bir şekil, desen, kalıp, ses, resim,

Örüntü Eşleştirme

(Pattern matching) Bir örüntüyü önce­den belirlenmiş bir örüntüler toplulu­ğu ile karşılaştırarak ve verilen kritere göre en yakın olanını seçerek tanımla­ma işlemidir.

Örüntü Tanıma

(Pattern recognition) Bir görüntüde yer alan anlamlı biçimlerin otomatik olarak analiz edilerek tanınmasıyla il­gili araç, gereç, yöntem ve tekniklerin bütününü ifade eden bir terimdir.