Geleceğin Teknolojisi ve Ekonomisi

Üç Boyutlu Biyoyazıcı

(3D bioprinter) Canlı varlıklardan bi­yopsi ile alınan hücrelerin canlı kal­masının sağlanması sonrasında belirli bir bilgisayar programı ile doku ve deri katmanlarının üretildiği cihazlardır. İlk biyoyazıcı cihazı 2006 yılında ya­p

Üç Boyutlu Yazıcı

(3D printer) Üç boyutlu yazıcı konu­sunda ilk buluş Japon Hideo Kodama tarafından 1981’de yapıldı. 1984’te Alan Le Méhauté, Olivier de Witte ve Jean Claude André üç boyutlu baskı cihazı­nın patenti için başvuruda bulundu. Bu üç muci