Geleceğin Teknolojisi ve Ekonomisi

Şablon

(Template) Tanımlanacak bir varlığın parçası veya tamamı ile karşılaştırılan bir başvuru örüntüsüdür. Şablonlar karakter tanıma, hedef bulma, konuş­ma tanıma ve benzeri işlemler için kul­lanılmaktadır.

Şelale Modeli

(Waterfall Model) Şelale Modeli’nde yazılım geliştirme süreci analiz, tasa­rım, kodlama, test uygulama ve enteg­rasyon aşamalarından oluşmaktadır. İnternet döneminden önce “şelale mo­deli” inşaat projelerinde kullanım alanı bulmakta