Geleceğin Teknolojisi ve Ekonomisi

Büyük Veri

(Big data) İnternetin ve her tür elekt­ronik iletişim araçlarının 21. yüzyılda ekonomik ve sosyal hayatta ortaya çı­kardığı değişim son yıllarda geliştirilen “büyük veri” (big data) analizi ile yeni bir boyut kazanmaktadır. Sağlıkta