Geleceğin Teknolojisi ve Ekonomisi

Değişimin Algılanması

(Change awareness) Bir toplumda tek­nolojik değişim en hızlı ve kolay bir şe­kilde benimsenmektedir. Bilimsel pa­radigmadaki değişimin kabullenilmesi daha zor olmakta ve daha uzun süre ge­rektirmektedir. Ekonomideki önemli bir değiş

Derin Öğrenme

(Deep learning) GPU’nun (graphic pro­cessing unit) kullanımı ile performansı olağanüstü yüksek düzeylere çıkmış bilgisayarlar ile yapılan yapay zekâ ça­lışması “derin öğrenme” olarak adlan­dırılmaktadır. Derin öğrenme, beynin çalışm

Dijital İkiz

(Digital twin) Fabrikanın fiziki varlı­ğının ve süreçlerinin dijital ortamdaki temsilidir. Bu sistem fabrikadaki gir­diler, ürünler ve diğer tüm nesneler arasındaki iletişimde arayüz görevini görmektedir.

Doğal Dil İşleme

(Natural Language Processing) Belirli cihazları kullanarak konuşulan doğal dili anlama, sorulara yanıt verme ve çe­viri yapma çalışmaları geçen yüzyılın 50’li yıllarında başladı. 1954’de ABD’de yapılan Georgetown Deneyi’nde bir makine

Donanım

(Hardware) Bir bilgi işlem sisteminin fiziksel bileşenlerinin tamamı veya bir bölümüdür.