Geleceğin Teknolojisi ve Ekonomisi

Eklemeli İmalat

Bkz. Üç boyutlu yazıcı

Endüstri 4.0

(Industry 4.0) Almancası Industrie 4.0’dır. Endüstri 4.0 kavramı 2011 yı­lında Almanya’da ortaya çıkmıştır. Bu terim 1995 ile 2010 arasında bilim ve teknolojide ortaya çıkan ilerlemelerin sanayi sektöründe uygulanması olarak tanımla

Endüstri 4.0 Platformları

(Platforms of Industry 4.0) Dünyanın başlıca gelişmekte olan ve gelişmiş ül­kelerinde dijital dönüşüm ve sanayinin yeniden yapılanması için şu program­lar uygulanmaktadır:

AB- Factories of the Future (FoF):

E-Ticaret

(Electronic trade) Elektronik ticaret herhangi bir ürünün üretim, tanıtım, satış ve ödeme işlemlerinin bilgisayar ağlarından faydalanılarak yapılması­dır. E-Ticaret platform ekonomisinin büyümesi sonrasında yeni bir gelişme ivmesi k

Ezber Bozmak

(Unlearning) Belirli bir istikrar döne­minde toplumdaki bilgi ve kültür biri­kimi mevcut sorunları çözmek için ye­terli olabilir. Değişim küçük adımlarla gerçekleştiğinde değişim unsurlarına uyum sağlamak göreli olarak kolaydır. Anc