Geleceğin Teknolojisi ve Ekonomisi

Hacker

(Hacker) Bilgisayar sistemlerine girip izinsiz olarak içeriğini değiştiren kişilere verilen addır. Bu işlemleri izinsiz olarak yapanların cezai sorumluluğu vardır.

Hologram

(Hologram) Bu kelime Yunancadaki “ho­los” (tam) ve “gram” (yazılı) kelimelerinin birleştirilmesi ile oluşturulmuştur. Ho­logram bir nesnenin üç boyutlu lazer fo­toğrafıdır. Nesnenin görüntüsü lazer tek­nolojisiyle kaydedilmekte, dep

HTML

(Hyper Text Markup Language) Web sayfalarını oluşturmak için kullanılan standart metin işaretleme dilidir.