Geleceğin Teknolojisi ve Ekonomisi

İzleme

(Monitoring, follow-up) Bir ekono­mide veya işletmede gelecek ile ilgili olarak hazırlanan yol haritalarının, planların ve programların uygulanma­sı sırasında belirli aralıklarla “durum değerlendirmesi” yapılması gerekir. Bu değerle