Geleceğin Teknolojisi ve Ekonomisi

Konuşma Tanıma

(Speech recognition) Bir işlevsel birim tarafından bir insan sesinin taşıdığı bil­ginin algılanması ve analiz edilmesidir. Tanınacak bilgi, önceden belirlenmiş bir sözcük ve ses birimi olabilir. Bazen tanıma, konuşanın ses özellikle

Kuantum Bilgisayarları

(Quantum computers) Mevcut bilgisa­yarlardan çok daha hızlı ve yüksek ka­pasiteli olacak bu bilgisayarların, atom altı parçacıkların bazı özelliklerinden yararlanılarak çalıştırılması konusunda çalışmalar yapılmaktadır. Normal bilgi

Kuantum Noktaları

(Quantum dots) Bu noktalar, optik özel­likleri olan, inorganik, yarıiletken nano boyutlu kristallerdir. Geleneksel yarıi­letkenler çok yönlü değildir ve enerji aralıkları kolayca değiştirilemediğinden, bunların optik ve elektronik n