Geleceğin Teknolojisi ve Ekonomisi

LAN

(Local area network) Ev, okul fabrika veya işyeri gibi göreli olarak küçük bir alanda bilgisayarları ve diğer aygıtla­rı birbirine bağlayan ağdır. Yerel ağlar yüksek veri aktarım gücüne sahiptir.

LISP

(List Processor: LISP) Yapay zekâ için John McCarthy tarafından 1957 de ge­liştirilen ve halen kullanılan programın adıdır. Basic, Fortran, Cobol ve Pascal gibi programlardan farklı olarak LISP sembol, kural ve ilişki gibi konularda