Geleceğin Teknolojisi ve Ekonomisi

Makine Dili

(Machine language) Yalnızca belirli bir bilgisayar ya da bilgisayar sınıfının ma­kine komutlarından oluşan yapay dildir.

Makine ile İmgeleme

(Machine vision) Belirli bir donanım ve yazılma sahip cihazın akıllı bir ka­mera aracılığı ile görüntüleri algılama­sı, görüntü ile ilgili verileri incelemesi ve işlemesi makine ile imgeleme olarak tanımlanır. Yapay zekânın sanayide

Makine Öğrenmesi

(Machine learning) Bir birimin kendi performansını, kendi bilgilerini geliş­tirme sürecidir. Bilgisayarın, bir konu ile ilgili büyük miktarda veri kümesini inceleyip yorumlayarak konuyu öğren­mesine makine öğrenmesi denilir. Mev­cut

Metaveri

(Meta data) Verinin tanımını yapan, kaynağını ve nasıl derlendiğini belirten bilgidir. Metaveride bilgiye erişim yolları da gösterilir. Örneğin Türkiye İstatistik Kurumu, göstergelerle ilgili olarak ya­yınladığı bültenlerin ekinde e

Metcalfe Yasası

(Metcalfe’s Law) 3Com şirketinin kuru­cusu ve ethernet’in mucidi Robert Met­calfe tarafından formüle edilen bu yasada “Bir bilgi ve iletişim ağının yararı, bu ağ­ları kullanan kişi sayısının karesi kadar artar” tespiti yapılmıştır.

Mikro Elektromekanik Sistemler (MEMS) 

(Micro electro-mechanical systems: MEMS) Mekanik ve elektronik parçalar­dan oluşan minyatür makinalara verilen addır. Bu makinaların boyutları 1 mikro­metre (metrenin milyonda 1’i) ile birkaç milimetre arasında değişmektedir. Bu tür

Modem

(Modem) Bilgisayarın telefon hattına bağlanarak, hattın diğer ucundaki bil­gisayar ile iletişim kurmasına yarayan araçtır. Verileri ses sinyallerine, ses sinyallerini ise verilere çevirir. Modem kelimesi İngilizce MOdulator ve DE­Mo

Moleküler Elektronik

(Molecular electronics) Nanometre bo­yutlarında elektronik araçlara sahip ve ayrı moleküllerden oluşan sistemlerin adıdır. Moleküler elektronik malzeme­ler bu nitelikleri ile bugünün yarıiletken araçlarında görülen ve süreklilik gös

Moore Yasası

(Moore’s Law) Intel’in kurucularından Gordon Moore, 1965’te elektronik ile­tişimdeki ilerlemenin olağanüstü hızı­nı şu tespit ile somutlaştırmıştı: “Chip (yonga) teknolojisindeki gelişmeler, bilgisayarların kapasitesini, maliyet ar­