Geleceğin Teknolojisi ve Ekonomisi

Nanobot

(Nanobot) Çok küçük boyutlardaki ro­botlara verilen addır. Nanobotların nano boyutta makinelerin montajında ve tıp alanında kullanılması planlanmaktadır.

Nano Elektromekanik Sistemler (NEMS)

(Nanoelectromechanical systems: NEMS) Nano ölçekte elektriksel ve mekanik iş­levselliği birleştiren ve fiziksel, kimya­sal ve biyolojik sensörler oluşturan bir cihaz sınıfıdır. Bu tür bir cihazla örne­ğin havadaki kimyasal maddeleri

Nanofotonik

(Nanophotonics) Nanoteknolojik çalış­malar ile optik veri iletişiminde önemli rol oynayan, dönüştürücüler ve fotonik bileşenler geliştirilmektedir. Lazer televizyonu ve ekranlar nanofotonik araştırmaların ürünleridir.

Nanolitografi

(Nanolithography) Nano boyutta aletler kullanarak molekül ve atom düzeyindeki malzemelerin bir yere biriktirilmesi veya oradan uzaklaştı­rılmasıdır. Bu yöntemin, çiplerin ya­pımında kullanılan elektron demeti litografisi sistemine a

Nanometre (NM)

(Nanometre) Metrenin milyarda biri uzunluğundadır. Bir DNA çift sarmal yaklaşık 2 nm çapa sahiptir. Diğer yan­dan, en küçük hücresel yaşam formları, mikoplazma familyasının bakterileri, yaklaşık 200 nm uzunluğundadır.

 

Nano Parçacık

(Nanoparticle) Nano parçacık üretmek için gerekli aşamalar malzemeyi katı halden atomlara veya iyonlara ayır­maktır. Laboratuvar ortamında cihaz­lar, bu sürecin daha verimli olabilmesi için çoğu hammaddedeki malzemenin atomik seviye

Nanoteknoloji

Nanoteknoloji nedir?

(Nanotechnology) Yüksek performans­lı ürünler yapmayı amaçlayan moleküler ölçekte bir mühendislik dalıdır. Fizik ve kimya bilimleri ile belirli mü­hendislik dallarından yararlanan disiplinlerarası bir teknolojidir.

Nanotriboloji

(Nanotribology) Malzemelerin sürtün­me, aşınma ve yağlanma gibi özellik­lerinin nano ölçekte incelendiği ve bu konudaki sorunların çözümünün amaç­landığı bir bilim dalıdır.

Nesnelerin İnterneti

(Internet of Things: IoT) Nesnelerin ve evlerde kullanılan eşyaların hem birbirleri ile hem de daha büyük in­ternet sistemleri ile bağlantılı olduğu, veri gönderip aldığı bir iletişim ağıdır. “Nesnelerin İnterneti” terimi ilk kez Ke