Geleceğin Teknolojisi ve Ekonomisi

Paradigma

(Paradigm) Esasında dilbilim kökenli olan paradigma kavramı geçen yüz­yılın ortalarında bilim dünyasındaki devrimci nitelikteki temel değişimleri açıklamak için kullanılmıştır. Aristo fi­ziğinden, Newton fiziğine, Newton’dan Einstei

Piksel

(Pixel) Renk ve aydınlanma şiddeti gibi özelliklerin bağımsız bir şekilde atana­bildiği bir görüntünün en küçük iki bo­yutlu elemanıdır.

Platform Ekonomisi

(Platform economy) 1- Platform kelime­si yeni bir iş yapma biçimi olarak ilk kez 2000 yılında kullanılmış, ancak “plat­form iş modeli”nin ortaya çıkması 2008 Krizi’nden sonra gerçekleşmiştir. 2010 yılından sonra Amazon, Facebook, Tw