Geleceğin Teknolojisi ve Ekonomisi

RFID

(Radio Frequency Identification) Üze­rinde mikroişlemci ile donatılmış bir etiket taşıyan nesnenin hareketlerinin etiketteki kimlik yapısı sayesinde radyo frekansları ile izlenmesine imkân veren bir teknolojidir. RFID etiketleri nes

Risk Sermayesi

(Venture capital) Bu yöntemde bir risk sermayesi şirketi, yeni iş alanlarına yatı­rım yapmış şirketlerin hisse senetlerinin bir bölümünü satın alarak, girişimcilere sermaye sağlamaktadır. Girişimciler ye­nilikçi yöntemleri uygulayıp

Robotik

(Robotics) Robotların tasarımı, ger­çekleştirilmesi ve kullanılmasıyla ilgi­lenen mühendislik dalı robotik olarak adlandırılır. Robotlar, özel hareketler ile parça, malzeme, takım ve özel araç­ları hareket ettirebilen çok fonksiyonl