Geleceğin Teknolojisi ve Ekonomisi

Saldırgan Yazılım Geliştirme

(Scrum Software Development) Çevik yazılım geliştirme yöntemlerinden biri­dir. İngilizce scrum (saldırgan) kelime­si, rugby oyunundaki bir kümelenmeye benzetilerek kullanılmıştır. Kompleks yazılım süreçlerinin yönetilmesi için kulla

Sanal Gerçeklik

(Virtual Reality: VR) Bu terim, bireyle­re “orada olma duygusu” yaratan bilgi­sayar kaynaklı üç boyutlu ortamlar için kullanılmaktadır. Kullanıcılar gözlük ve kasklı ekran gibi çevre birimleri kulla­narak bu deneyimi yaşayabilmekted

Senaryo Planlaması

(Scenario planning) Senaryo planla­ması uygulamaları, geçen yüzyılın 60’lı yıllarında Shell petrol şirketinde başla­dı. Hazırlanan senaryolar içinde 70’li yıllarda ham petrol fiyatlarının yük­selebileceği ve 80’li yıllarda Sovyetler

Siber-Fiziksel Sistemler

(Cyber-Physical Systems: CPS) Fizik­sel ve gerçek dünya ile sanal ortamdaki siber alanı belirli görevler ve işlevler için birbirine bağlayan sistemler siber-fiziksel sistemler olarak adlandırılır.

Terim ilk kez 2006 yılında

Sibernetik

(Cybernetics) Bu terim, yöneten, gerek­li yönü veren, yol gösteren anlamlarını içinde barındıran Yunanca kybernetes (dümenci) kelimesinden gelmektedir. Bu konuda Norbert Wiener’in 1948 yılnda yayınladığı Cybernetics adlı çığır açıcı

Spintronik

(Spintronics) Bu terimin en kısa tanımı “dönüş tabanlı elektronik”tir. Herhangi bir aygıtı bilinen salt elektrik yükü yeri­ne elektronların dönüş özelliklerinden yararlanarak çalıştırmak için araştır­malar sürdürülmektedir. Elektron

Sürücüsüz Araçlar

(Driverless vehicles) Bazı sanayiciler, yöneticiler ve bilim insanları 1980 yı­lından bu yana sürücü olmadan bir yer­den diğer bir yere gidecek taşıt araçları üzerinde çalışmaktadır. Bu konuda ilk deneme Almanya’da 1980 yılında Erns