Geleceğin Teknolojisi ve Ekonomisi

Ufuk Tarama

(Horizon scanning) Geleceği belirleye­cek değişim unsurlarının sistematik ve düzenli olarak incelenmesini tanımla­yan bir terimdir. Bu terim “ortam tara­ma” (environmental scanning) olarak da kullanılmaktadır.

Uluslararası Araçlar ve Sistemler Yol Haritası

(International Roadmap for Devices and Systems: IRDS) Moore Yasası’nın gelişimini bir yol haritası ile izleyen Uluslararası Yarıiletken Teknolojisi Yol Haritası, çalışmalarını tamamladıktan sonra Uluslararası Araçlar ve Sistem­ler Y

Uluslararası Yarıiletken Teknolojisi Yol Haritası

(International Technology Roadmap of Semiconductors: ITRS) ABD’de 1991 yılında hükümet, sanayi-üniversite iş­birliği ile kurulan Ulusal Yarıiletken Teknolojisi Yol Haritası (National TechnologyRoadmap of Semiconductors) örgütlenmesi

URL

(Uniform Resource Locator) İnternette herhangi bir adrese karşılık gelen stan­dart formata uygun karakter dizisidir.

Uygulama

(Application) Bilgisayarda kullanılmak üzere geliştirilen yazılımların adıdır.

Uzman Sistemler

(Expert systems) İnsan uzmanlığında geliştirilmiş bir bilgi tabanından so­nuçlar çıkararak belirli bir alan veya uy­gulama sahasında problemlerin ustaca çözümünü sağlayan bilgi tabanlı bir bil­gisayar sistemidir. 70’li yıllarda Edwa

Uzun Kuyruk

(Long Tail) İnternetin bir firmaya, en büyük mağazaların fiziki sınırlarını bile aşan sayıda ürünü sergileme ve satışa sunabilme imkânını sağlaması, girişimcilere yeni ufuklar açmıştır. 10 bin kişinin yaşadığı bir semtte ortalama bü