Geleceğin Teknolojisi ve Ekonomisi

Varsayılan Biçim

(Default format) Kullanıcının farklı bir işlem yapmadığı takdirde bilgisayar ek­ranında kendiliğinden beliren veya oto­matik olarak gerçekleştirilen biçimdir.

Veri

(Data) Enformasyonun, iletişim, yo­rumlama veya işleme için uygun bi­çimde düzenlenmiş şeklidir. Verinin bilgiye dönüşmesi için işlenmesi ge­rekmektedir. Bu işleme faaliyeti hem insanlar hem de makineler tarafından yapılmaktadır.

Veri Madenciliği

(Data mining) Veri madenciliği büyük ölçekli veriler içinde belirli bir bilgiyi veya örüntüyü arama, tanıma ve seçme işlemlerinin bütünüdür. Veri madenci­liği kümeleme, veri özetleme, değişik­liklerin analizi, sapmaların tespiti gib

Veri Tabanı

(Database) Sistematik erişim imkânı olan, yönetilebilir, güncellenebilir, taşı­nabilir, birbirleri arasında tanımlı iliş­kiler bulunabilen bilgiler kümesidir. Bir başka tanımı da, bir bilgisayarda siste­matik şekilde saklanmış, prog