Geleceğin Teknolojisi ve Ekonomisi

Yapay Sinir Ağları

(Artificial neural networks: ANN) Ya­pay sinir ağlarının öğrenme yeteneği vardır ve farklı algoritmalarla öğren­me yöntemi değiştirilebilir. Ağa girilen bilgiler aynen beyinde olduğu gibi ağın tamamına yayılarak saklanır ve gerek­ti

Yapay Zekâ(YZ)

(Artificial intelligence: Al) Yapay zekâ, bir bilgisayarın veya bilgisayar kontro­lündeki bir robotun, çeşitli faaliyetle­ri zeki canlılara benzer şekilde yerine getirme becerisidir. 20. yüzyılın ilk yarısında yapay zekâ ve robotiki

Yazılım

(Software) Bir bilgi işleme sisteminin programları, işlemleri, kuralları ve ilgili dokümantasyonunun tamamı veya bir bölümüdür.

Yeni Ekonomi

(New economy) İnternetin 1995 yılın­dan sonra yaygınlaşması ile özellikle zengin ülkelerin sermaye piyasaların­da bilişim ve iletişim şirketlerine yo­ğun bir ilgi başlamıştı. O yıllarda ana­listler ve yorumcular ekonomide yeni bir d

Yönlendirici

(Router) Bir ağ ile diğeri arasındaki ile­tişimi sağlayan bir cihazdır.

Yukarıdan Aşağıya Yaklaşım

(Top-down approach) Nanoteknolojide bu yaklaşım büyük makinelerin işlevinin korumak koşulu ile mümkün olduğu kadar küçültülmesi anlamına gelmektedir.