Reklamcılık ve Pazarlama Terimleri

Çağrı Merkezi

(Call center) Satın alınan mal ve hiz­metler ile ilgili satış sonrası sorunların çözümü için kurulan iletişim sistemi­dir. Sorunlar bu merkezlerdeki müşteri temsilcilerine telefon veya e-posta ile iletilir.

Çalışma Grubu

(Account group) Reklam ajansında be­lirli bir müşteri için hazırlanan reklam projesinde görev alan ve ajansın strate­ji, medya planlaması, araştırma, yaratı­cı bölüm ve trafik gibi çeşitli bölümle­rinde çalışan kişilerden oluşan kar

Çapa Mağaza

(Anchor store) Bir yerel alışveriş mer­kezinde bulunan, ucuzluk veya kalite düzeyi nedeniyle tüketicilerin iyi tanı­dığı perakende işletmesidir. Bu mağaza merkez için bir çekim odağı görevini üstlenir.

Çapraz Satış

(Cross selling) Bir bölümün veya de­partmanın satıcısının, müşterilerine diğer departmanlardan tamamlayıcı ürünleride satmaya çalışmasını tanım­layan bir terimdir.

Çarşı

(Shopping district) Farsçada dört yanı açık alışveriş mekânlarına dört taraftan girilip alışveriş edilebilir anlamında çarsû denirdi. Kelime Türkçeleşince çarşı oldu ve belde merkezindeki sabit alışve­riş ve üretim yerleri için kull

Çekme Stratejisi

(Pull strategy) Nihai tüketicilere yöne­lik olarak yapılan ve onları perakende­cilerden ürünleri talep etmeye cesaret­lendiren tanıtım, tutundurma, reklâm ve benzeri etkinlikleri içeren stratejidir.

Çizgi Altı Reklam

(Below the line advertising) Bir firmanın bir reklam ajansı ile anlaşma yapmadan kendi imkânları ile indirim, postalama ve benzer yöntemleri kullanarak gerçek­leştirdiği tutundurma çalışmasıdır. Bu çalışma ile ulaşılacak potansiyel

Çizgi Üstü Reklam

(Above the line advertising) Reklamda dış mekânların veya televizyon, radyo, gazete, dergi, sosyal medya ve arama motorlarının kullanılmasını tanımla­yan bir terimdir

Çok Kanallı Pazarlama

(Multichannel marketing) Çoklu kanal yönteminde müşteri ile fiziksel mağa­za, mobil mağaza ve e-ticaret gibi temas noktalarının tümü kullanılmaktadır. Bu yöntemde bir veya birden çok pazar segmentine çok sayıda kanal ile ulaş­mak am