Reklamcılık ve Pazarlama Terimleri

Ürün Konsepti

(Product concept) Yeni ürünün geliş­tirilme sürecinin merkezinde “ürün konsepti” vardır. “Konsept” çok sayıda yoldan ulaşılan bir meydan gibidir. Bir yoldan, ülke, insan ve pazar hakkındaki bilgi gelir. Diğer bir yol, konsepti yeni

Ürün Hatları

(Product lines) Aynı türden ihtiyacı karşılaması, birlikte kullanılması, aynı müşteri grubuna satılması, aynı dağı­tım kanalını kullanması veya belirli bir fiyat aralığında bulunması nedeniyle birbirleriyle yakın ilişkili kabul edil

Ürün Müdürü

(Product life cycle) Bir ürünün satış ve kârlılık tarihçesinde gözlemlenen ve pazara giriş, gelişme, olgunluk ve ge­rilemeden oluşan dört dönemli yaşam sürecidir. Yeni ürünün oluşma süreci şirket içinde gerçekleşir. İş fikrinin, gö­

Üst Pazar

(Upmarket) Pazarın, daha pahalı ve daha kaliteli mal ve hizmetlerin satışa sunulduğu üst bölümüdür,